Tracking NumberALT NAME

ไปรษณีย์ไทย

ชำระเงินก่อน 15.30น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
ส่งถึงหน้าบ้านทุกที่
ส่งได้ทุกพื้นที่

ข้อเสีย
สินค้าอาจชำรุดได้

ไปรษณีย์ไทย


ALT NAME

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ชำระเงินก่อน 14.00น. ส่งสินค้าออกในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไปเมื่อโอนก่อน 14.00น.
มีรับประกันสินค้าเสียหาย

ข้อเสีย
ยังไม่เจอ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)


ALT NAME

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส (SDS)

ชำระเงินก่อน 17.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไป อาจมีล่าช้าบางพื้นที่
สินค้าไม่ค่อยเสียหาย

ข้อเสีย
บางพื้นที่เข้าไม่ถึง

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส


ALT NAME

สยามเฟิสท์

ชำระเงินก่อน 17.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไป
ดูแลสินค้าดีมาก

ข้อเสีย
ต้องมารับสินค้าที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ส่งถึงหน้าบ้าน

สยามเฟิสท์